مشتریان مجید پلاستیک آریا

 • شرکت چای گلستان
 • شرکت دانه های روغنی ایران روغن نینا
 • شرکت فرآورده های گوشتی آندره
 • شرکت فرآورده های گوشتی رباط
 • شرکت فرآورده های گوشتی خوراک آفرین سکالو
 • شرکت فرآورده های گوشتی میکائیلیان
 • شرکت فرآورده های گوشتیتانیس
 • شرکت فرآورده های گوشتی ساتگین
 • شرکت فرآورده های گوشتی کامپوره خزر
 • شرکت فرآورده های گوشتی اروئی
 • شرکت فرآورده های گوشتی آرمن گوشت
 • شرکت فرآورده های گوشتی سلامت گوشت ماهی
 • شرکت فرآورده های لبنی هموطن
 • شرکت فرآورده های لبنی صباح
 • شرکت فرآورده های لبنی روزانه
 • شرکت فرآورده های لبنی می ماس
 • شرکت فروشگاه های زنجیره ای نهاجا شمس
 • شرکت فروشگاه های زنجیره ای حامی کالا ایرانیان حامی
 • شرکت فروشگاه های زنجیره ای کوروش
 • مجموعه فست فودهای زنجیره ای سوپر استار
 • مجموعه فست فودهای زنجیره ای موز
 • شرکت پخش رایا
 • شرکت پاکرای کالا پینک
 • شرکت فراورده های نوشیدنی و ژله ای همینه
 • شرکت صنایع بهداشتی ایران بوژنه
 • مجتمع غذایی رباط الویه رباط
 • مجتمع پروتئینی دارا
 • مجتمع پروتئینی ارشیا
 • مجتمع پروتئینی زرین پروتئین
 • مجتمع پروتئینی دلکام
 • مجتمع پروتئینی شکوه پروتئین ایرانیان
 • پوشاک جین وست
 • پوشاک تعطیلات هالیدی
 • پوشاک زارا
 • پوشاک ویچی
 • پوشاک ورزشی بارثاوا
 • پوشاک تین پوش
 • پوشاک مکث
 • صنایع نوشیدنی تک نوش و گرانمایه
 • صنایع نوشیدنی تکدانه
 • صنایع غذایی گلها
 • انتشارات کیا
 • انتشارات رزمندگان
 • انتشارات کاگو
 • شرکت استدلر خاور میانه